آی فیزیک
آموزش
مرور شب امتحان
خلاصه تعاریف و فرمول ها

کلاس چندمی ؟

آموزش علوم

ریاضی

یازدهم ریاضی

فصل 1 : الکتریسیته ساکن
فصل 2 : جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
فصل 3 : مغناطیس
فصل 4 :  القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب

یازدهم تجربی

فصل 1 : الکتریسیته ساکن
فصل 2 : جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
فصل 3 : مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

دوازدهم ریاضی

فصل 1: حرکت بر خط راست (حرکت شناسی)
فصل 2: دینامیک و حرکت دایره ای
فصل 3: نوسان و موج
فصل 4: برهمکنش های موج
فصل 5: آشنایی با فیزیک اتمی
فصل 6: آشنایی با فیزیک هسته ای

دوازدهم تجربی

ریاضی دهم (مشترک)

فصل 1: الگو و دنباله
فصل 2: مثلثات
فصل 3: توان های گویا و عبارت های جبری
فصل 4: معادله ها و نامعادله ها
فصل 5: تابع
فصل 6: شمارش بدون شمردن

فصل 7: آمار و احتمال

هندسه 1

فصل 1: ترسیم های هندسی و استدلال
فصل 2: قضیه تالس ، تشابه و کاربردهای آن
فصل 3: چند ضلعی ها
فصل 4: تجسم فضایی

حسابان 1

فصل 1: جبر و معادله
فصل 2: تابع
فصل 3: توابع نمایی و لگاریتمی
فصل 4: مثلثات
فصل 5: حد و پیوستگی

هندسه 2

فصل 1: دایره
فصل 2: تبدیل های هندسی و کاربردها
فصل 3: روابط طولی در مثلث

ریاضی 2 (تجربی)

فصل 1: هندسه تحلیلی و جبر
فصل 2: هندسه
فصل 3: تابع
فصل 4: مثلثات
فصل 5: توابع نمایی و لگاریتمی
فصل 6: حد و پیوستگی
فصل 7: آمار و احتمال

حسابان 2

فصل 1: تابع
فصل 2: مثلثات
فصل 3: حدهای نامتناهی – حد در بینهایت
فصل 4: مشتق
فصل 5: کاربردهای مشتق

هندسه 3

فصل 1: ماتریس و کاربردها
فصل 2: آشنایی با مقاطع مخروطی
فصل 3: بردارها

ریاضی 3 (تجربی)

فصل 1: تابع
فصل 2: مثلثات
فصل 3: حدبینهایت و حد در بینهایت
فصل 4: مشتق
فصل 5: کاربرد مشتق

علوم هفتم

 1. تجربه و تفکر
 2. اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن
 3. اتم ها الفبای مواد
 4. مواد پیرامون ما
 5. از معدن تا خانه
 6. سفر آب روی زمین
 7. سفر آب درون زمین
 8. انرژی و تبدیل‌های آن
 9. منابع انرژی
 10. گرما و بهینه سازی مصرف انرژی
 11. یاخته و سازمان بندی آن
 12. سفره سلامت
 13. سفر غذا
 14. گردش مواد
 15. تبادل با محیط

علوم هشتم

 1. مخلوط و جداسازی مواد
 2. تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی
 3. از درون اتم چه خبر؟
 4. تنظیم عصبی
 5. حس و حرکت
 6. تنظیم هورمونی
 7. الفبای زیست فناوری
 8. تولید مثل در جانداران
 9. الکریسیته
 10. مغناطیس
 11. کانی ها
 12. سنگ ها
 13. هوازدگی
 14. نور و ویژگی های آن
 15. شکست نور

علوم نهم

 1. مواد و نقش آنها در زندگی
 2. رفتار اتم ها با یکدیگر
 3. به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
 4. حرکت چیست؟
 5. نیرو
 6. زمین ساخت ورقه ای
 7. آثاری از گذشته زمین
 8. فشار و آثار آن
 9. ماشین ها
 10. نگاهی به فشا
 11. گوناگونی جانداران
 12. دنیای گیاهان
 13. جانوران بی مهره
 14. جانوران مهره دار
 15. با هم زیستن

آزمایشگاه آی فیزیک

null

آزمایشگاه فیزیک دهم

چگالی
فشار
انرژی جنبشی
اصطکاک

null

آزمایشگاه فیزیک یازدهم

الکتریسیته ساکن
میدان الکتریکی
قانون کولن
قانون لنز

null

آزمایشگاه فیزیک دوازدهم

نوسان
موج
گرانش
فوتواکتریک
شکست نور

کلینیک تخصصی ریاضیات

معادله درجه یک

معادله خط
شیب خط
عرض ازمبدأ
رسم نمودار

نا معادله

نا معادله درجه یک
نا معادله درجه دو

مثلثات

دایره مثلثاتی
نسبت های مثلثاتی

تابع

زوج مرتب
نمودار وِن (پیکانی)
نمودار مختصاتی
نمودار جدولی

کتاب های صوتی فیزیک

فیزیک 10
فیزیک 11
فیزیک 12

تدریس خصوصی

فیزیک 10
فیزیک 11
فیزیک 12

کلاس رایگان

فیزیک 10
فیزیک 11
فیزیک 12

keyboard_arrow_up