فیزیک دهم، پایه و اساس درس فیزیک دورۀ دوم دبیرستان است. در این کتاب علاوه بر آشنایی با مبانی اولیه فیزیک، با مباحثی چون چگالی، ویژگی‌های فیزیکی مواد، فشار و آثار آن، انرژی و توان، گرما و قانون گازها آشنا می‌شوید. مباحث درسیِ دانش آموزان رشته ریاضی، یک فصل بیشتر از دانش آموزان رشته تجربی است، مبحثی به نام ترمودینامیک.

با توجه به توضیحات بالا، فیزیک دهم تجربی و ریاضی از چندین مبحث متفاوت تشکیل شده‌است. البته نگران سختی و پیچیدگی دروس نباشید، زیرا این مباحث در سطح پایین‌تری نسبت به فیزیکِ سال‌های آینده طراحی شده است.

با آی فیزیک همراه باشید و از یادگیری فیزیک به همراه آزمایش‌های جذاب و فیلم‌های آموزشی لذت ببرید.

فیزیک دهم ریاضی

1. فیزیک و اندازه گیری
2. ویژگی های فیزیکی مواد
3. کار، انرژی و توان
4. دما و گرما
5. ترمودینامیک

فیزیک دهم تجربی

1. فیزیک و اندازه گیری
2. ویژگی های فیزیکی مواد
3. کار، انرژی و توان
4. دما و گرما

درسنامه فیزیک دهم هر ماه به روزرسانی می‌شود. برای دسترسی به درسنامۀ کامل هر مبحث به صفحه اختصاصی آموزش فصل مورد نظر مراجعه کنید.

دانلود سوالات فیزیک دهم خرداد 1402

فصل 1 : فیزیک و اندازه گیری

در اولین فصل از فیزیک دهمِ تجربی و ریاضی با مفاهیم کمیت و اندازه گیری آشنا می‌شوید. فیزیک علم اندازه‌گیری است، اندازه گیری ابعاد، سرعت، نیرو، انرژی و هرآنچه که در اطراف شما و در طبیعت وجود دارد، هر آنچه که ساکن و یا در جریان و حرکت است.

در فصل اول از فیزیک دهم، ابتدا در موردِ مفهوم مدل‌سازی در فیزیک توضیحاتی به شما می‌دهیم، سپس علاوه بر تعریفِ کمیت، انواع کمیت‌ها و واحد (یکا) اندازه‌گیری آنها را نیز آموزش می‌دهیم، همچنین وسیلۀ اندازه گیری برخی کمیت‌های مهم برای شما مرور خواهد شد و در انتها، مبحث چگالی را خواهید آموخت.

تعاریف مهم

مدلسازی (در فیزیک)

فرآیندی است که طی آن یک پدیدۀ فیزیکی، آن‌قدر ساده و آرمانی شود تا امکان بررسی و تحلیل آن فرآهم شود.

کمیت

هرچیز قابل انداره گیری و بیان با یک عدد

یکا (واحد) اندازه گیری

کمترین مقدار هر کمیت که نماد و شاخص آن کمیت به حساب می‌آید و با سایر کمیت‌ها تمایز ایجاد می‌کند

ویژگی یکای فیزیکی

 1. تغییر نکند
 2. قابلیت بازتولید داشته باشد

انواع کمیت‌ها

 1. اصلی و فرعی
 2. نرده ای و برداری

کمیت و یکای اصلی

مجمع عمومی اوزان و مقیاس‌ها، 7 کمیت را به عنوان کمیت اصلی انتخاب کرد که اساس دستگاه بین‌المللی یکاها را تشکیل می‌دهند. یکای این کمیت‌ها را، یکای اصلی می‌نامند.

کمیت و یکای فرعی

سایر کمیت‌ها که از ترکیبِ کمیت‌های اصلی ساخته و تعریف می‌شوند را کمیت های فرعی می‌نامند

یکای کمیت‌های فرعی را یکاهای فرعی می‌نامند

کمیت نرده ای

کمیت‌هایی که برای بیان آنها، تنها از یک عدد و یکای مناسب برای آنها استفاده می‌شود

کمیت برداری

کمیتی که افزون بر یک عدد و یکای مناسب آن، لازم است به جهت آن نیز اشاره کنیم

دقت وسیله اندازه‌گیری(مدرج)

کمترین مقدار قابل اندازه گیری با یک وسیلۀ اندازه گیری

دقت وسیلۀ اندازه‌گیری(رقمی)

یک واحد از کوچکترین مرتبۀ عددِ اندازه‌گیری شده توسطِ ابزار رقمی

فیزیک و اندازه‌گیری

آموزش کمیت ها ، یکا و تبدیل واحد بارگزاری شد. برای مشاهده آموزش به صفحه آموزش فیزیک و اندازه‌گیری مراجعه کنید

چگالی

آموزش چگالی به همراه حل تمرین در صفحۀ آموزش چگالی بارگزاری شد. این آموزش برای دانش‌آموزان سال هفتم تا دوازدهم دبیرستان قابل استفاده است.

فیزیک دهم

فصل 2 : ویژگی‌های فیزیکی مواد

در دومین فصل از فیزیک دهم دبیرستان با 5 مبحث کلی سرو کار داریم:

 1. ویژگی‌های فیزیکی مواد
 2. فشار
 3. نیروی شناوری
 4. اصل برنولی
 5. آهنگِ شارشِ حجمیِ شاره و معادله پیوستگی

در ابتدایِ فصل دومِ فیزک دهم، شما را با برخی از مهمترین خواص فیزیکی مواد آشنا می کنیم، خواصی همچون حالت فیزیکی مواد، همچسبی و دگرچسبی، کشش سطحی و موئینگی و در نهایت ترشوندگی؛ سپس به آموزش مفاهیم فشار در مواد جامد و مایع می‌پردازیم. برخی از پرکاربردترین واحدهای اندازه‌گیریِ کمیتِ فشار را بررسی کرده و رابطۀ بین آنها را برای شما بیان می کنیم. آزمایش توریچلی را برای محاسبه فشارهوا شرح می‌هیم و از شما می‌خواهیم فشار هوا را به کمک این آزمایش محاسبه کنید.

در انتهای دومین فصلِ فیزیک دهم به سراغ مفاهیمِ شناوری و اصل برنولی می‌رویم و آموزش را با معادله پیوستگی به اتمام می‌رسانیم.

تعاریف مهم

حالت‌های ماده

جامد ، مایع ، گاز و پلاسما

پلاسما

حالت چهارم ماده است که اغلب در دماهای خیلی بالا به‌وجود می‌آید

انواع پلاسما

ماده درون ستارگان، بیشتر فضای بین ستاره‌ای، آذرخش، شفق‌های قطبی، آتش و مادۀ درون لولۀ تابان لامپ مهتابی

جامد بلورین

جامدهایی را که در یک الگوی سه بعدی تکرار شونده از واحدهای منظم ساخته شده‌اند

انواع جامد بلورین

فلزها، نمک‌ها، الماس، یخ، و بیشتر مواد معدنی جزء جامدهای بلورین‌اند

ویژگی های جامد

حجم و شکل معینی دارد. ذرات جسم جامد به دلیل نیروهای الکتریکی که به یکدیگر وارد می‌کنند در کنار یکدیگر می‌مانند. این ذرات در مکان‌های معینی نسبت به یکدیگر قرار دارند و در اطراف این مکان ها، نوسان‌های بسیار کوچکی دارند.

شرایط تولید جامد بلورین

وقتی مایعی را به آهستگی سرد کنیم اغلب جامدهای بلورین تشکیل می‌شود. در این فرآیند سردسازی آرام، ذرات سازندۀ مایع فرصت کافی دارند تا در طرح های منظم خود را مرتب کنند

جامد بی شکل

ذرات سازنده جامد بی‌شکل (آمورف) برخلاف جامدهای بلورین در طرح‌های منظمی در کنار هم قرار ندارند
شیشه مثالی از یک جامد بلورین است

شرایط تولید جامد بی شکل

وقتی مایع به سرعت سرد شود، معمولاً جامد بی‌شکل به‌وجود می‌آید. در این فرآیند سردسازی سریع، ذرات فرصت کافی ندارند تا در طرحی منظم مرتب شوند .

ویژگی های مایعات

مولکول‌های مایع، نظم و تقارن جامدهای بلورین را ندارند و به صورت نامنظم و نزدیک به یکدیگر قرار گرفته‌اند
مایع به راحتی جاری می‌شود و به شکل ظرف خودش در می‌آید. فاصلۀ ذرات سازندۀ جامد و مایع تقریباً یکسان و در حدود یک آنگستروم است

پدیده پخش در مایعات

پخش شده ذارت سازندۀ یک ماده (مثل نمک یا جوهر) در یک مایع (مثل آب) که به دلیل حرکت نامظم و کاتوره‌ای (تصادفی) مولکول‌های مایع (آب) برخورد آنها با ذرات نمک و یا جوهر است

حرکت کاتوره‌ای (براونی)

حرکت دائمی، نامنظم و درهم و برهمِ مولکول‌های مایعات و گازها

گازها

ماده ای که شکل مشخصی ندارد، اتم ها و مولکول‌های آن آزادانه و با تندی بسیار زیاد به اطراف حرکت و با یکدیگر و با دیواره ظرف برخورد می‌کنند.

ویژگی‌های گازها

اندازۀ مولکول‌های هوا بین یک تا سه آنگستروم است در حالی که فاصلۀ میانگین آنها در شرایط معمولی در حدود 35 آنگستروم است

نیروهای بین مولکولی

همچسبی و دگر چسبی

هم چسبی

نیروهای بین مولکول‌های همسان مانند نیروهای بین مولکول‌های آب است

دگر چسبی

نیروی بین مولکول‌های ناهمسان است

ویژگی نیروی‌های بین مولکولی

کوتاه برد هستند یعنی وقتی فاصلۀ بین مولکول‌ها چند برابر فاصلۀ بین مولکولی شود، نیروهای مولکولی بسیار کوچک و  عملاً صفر خواهد بود

کشش سطحی

به دلیل نیروهای ربایشی که مولکول‌های سطح مایه به یکدیگر وارد می کنند سطح مایع شبیه یک پوستۀ تحت کشش رفتار می‌کند و کشش سطح رخ می‌دهد

علت کشش سطحی

کشش سطحی ناشی از همچسبی مولکول‌های سطح مایع است

ترشوندگی

چسبیدن مولکول‌های یک مایع به یک جامد را ترشوندگی می گوییم و وقتی رخ می‌دهد که جاذبۀ بین مولکول‌های مایع با جامد (دگر چسبی جامد و مایع) بیشتر از جاذبۀ مولکول‌های خود مایع با یکدگر (هم چسبی مولکول‌های مایع) باشد

اثر موئینگی

بالا رفتن مایعات در لوله های موئین را، اثر موئینگی می‌گویند

لولۀ موئین

لوله‌هایی که قطر داخلی آنها حدود یک دهم میلیمتر (0/1mm~)باشد،معمولاً لولۀ مویین نامیده می‌شوند.
واژۀ مویین به معنی «مو مانند» است

فشار

نیروی عمودیِ وارد بر هر مترمربع از یک سطح را فشار می‌نامند

آزمایش توریچلی

توریچلی به کمک یک لولۀ شیشه‌ای باریک، مقداری جیوه و یک ظرف ساده، توانست روشی برای محاسبۀ فشار هوا ارائه دهد که به آزمایش توریچلی مشهور شد
توریچلی، لولۀ شیشه‌ای را پر از جیوه کرد و انتهای آن را با انگشت مسدود نمود، لولۀ پر از جیوه را وارون و انتهایِ لوله را در ظرفِ حاوی جیوه وارد کرد، اینک انگشت خود را از انتهای لوله برداشت تا جیوۀ داخل ظرف و لوله با یکدیگر در تماس باشند

اصل پاسکال

فشار وارد بر هر قسمت از مایعِ محصورِ تراکم ناپذیر، بدون کاهش به تمام قسمت‌های مایع و دیواره ظرف وارد می شود

اصل برنولی

برای شاره‌ای که به‌طور لایه‌ای و در امتداد افق حرکت می‌کند:
در مسیر حرکت شاره، با افزایش تندی شاره، فشار آن کاهش می‌یابد

نیروی شناوری

به جسم‌های درونِ یک شاره یا غوطه‌ور در آن، همواره نیروی بالاسوی خالصی به نام نیروی شناوری از طرف شاره وارد می‌شود

معادله پیوستگی

برای شاره‌ای که با جریان لایه‌ای، در لوله‌ای با دو سطح مقطع متفاوت، در حرکت است، در حالت پایا و در مدت زمان یکسان، جرم یکسانی از شاره، از هر سطح مقطع دلخواه لوله می‌گذرد

ویژگی های فیزیکی مواد

ویژگی های فیزیکی مواد، بخش عمده ای از فصل دوم فیزیک دهم رشته های ریاضی و تجربی است. هم اکنون می توانید این آموزش را در صفحه اختصاصی آن دنبال کنید.

فصل 3 : کار ، انرژی و توان

فصل سوم، قلب فیزیک دهم دبیرستان است؛ پایه و اساسِ بسیاری از مباحث دیگر فیزیک در مفاهیمِ این فصل نهفته است. مباحث زیر، هرکدام به نحوی با مفهوم کار و انرژی مرتبط هستند:

 1. ترمودینامیک (فیزیک دهم ریاضی)
 2. انرژی پتانسیل الکتریکی(فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی)
 3. حرکت شناسی (فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی)
 4. دینامیک (فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی)

در این فصل شما را با انواع انرژی‌ها؛ از جمله : انرژی جنبشی، پتانسیل گرانشی و مکانیکی آشنا کرده و تبدیلات آنها به یکدیگر را بررسی می کنیم. کمیتی بسیار مهم به نام کار در فیزیک را به طور دقیق برای شما تعریف می‌کنیم و شما را با کار برآیند و کار نیروی وزن و … آشنا خواهیم کرد.

مفاهیم گفته شده را در قضیه‌ای بسیار مهم، به نامِ قضیۀ کار و انرژی جنبشی به یکدیگر ربط می‌دهیم. درادامه اصل پایستگی انرژی مکانیکی را برای تحلیل مسائل به کار می گیریم. در انتها نیز یکی از پرتکرارترین کمیت‌ها به نام توان را به شما معرفی می‌کنیم و شما یاد می‌گیرید که چگونه بازده را محاسبه نمایید.

تعاریف مهم

انرژی جنبشی

انرژی ای که اجسام به دلیل سرعتشان دارند

انرژی پتانسیل (گرانشی)

انرژی ای که اجسام به دلیل ارتفاعشان از سطح زمین (از سطح پتانسیل صفر) دارند

انرژی مکانیکی

مجموع انرژی جنبشی و پنانسیل های یک جسم و یا یک دستگاه (مجموعه ای از جرم ها) را انرژی مکانیکی می گویند

کار

حاصل‌ضرب نیرو در مقدار جابجایی، واحد آن نیز همانند انژی، ژول است

قضیه کار و انرژی جنبشی

کارِ برآیندِ نیروهای وارد بر یک جسم برابر است با تغییر انرژی جنبشی آن جسم

توان

آهنگِ تولید (یا مصرف انرژی) را «توان» می‌نامند و واحد آن «وات» است
به عبارت دیگر : مقدار انرژیِ تولید (یا مصرف شده) در واحد زمان (در هر یک ثانیه) را توان می‌نامند

بازده

حاصلِ تقسیم توان (یا انرژی) مفید بر توان (یا انرژی) ورودی به یک سیستم را بازده گویند که برایِ بیانِ آن بر حسب درصد، مقدار کسر مورد نظر را در عدد 100 ضرب می‌کنند

فصل 4 : دما و گرما

چهارمین فصلِ فیزیک دهم؛ مبحث گرما و اثرات آن است. در ابتدای این فصل از فیزیک دهم با معنا و مفهوم دما و روش‌ها و مقیاس‌های اندازه‌گیری آن آشنا می‌شوید. همچنین دماسنج های معیار را خواهید شناخت. انبساط گرمایی و محاسبه مقدار افزایش طول، مساحت و حجم مواد بر اثر تغییر دما؛ از اولین مباحث این فصل هستند.

گرما یا همان انرژی گرمایی نیز همیشه یکی از مهمترین چالش دانشمندان بوده که امروزه قوانین کاملی برای بررسی تحولات آن، توسط دانشمندان ارائه شده است. در این فصل مفهوم فیزیکی گرما را به طور دقیق بررسی خواهیم کرد، با روش محاسبۀ انرژی مورد نیاز برای گرم کردن، ذوب یا تبخیر کردن مواد آشنا می شوید. روش های انتقال گرما را یاد خواهید گرفت. دانش آموزان رشتۀ ریاضی در انتهای این فصل از فیزیک دهم ریاضی با قوانین حاکم بر گازها و تحولات آنها با تغییرات دما، آشنا خواهند شد.

تعاریف مهم

کمیت دماسنجی

هر مشخصۀ قابل اندازه‌گیری که با گرمی و سردی جسم تغییر می‌کند
تغییر کمیت دماسنجی اصول کار دماسنج‌هاست

دماسنج های معیار

دماسنج گازی، دماسنج مقاومت پلاتینی و تَف‌سنج (پیرومتر)

مقیاس های دما

کلوین – سلسیوس – فارنهایت

سلسیوس

روشی که توسط سلسیوس برای درجه بندی دماسنج پیشنهاد شد و طبق آن دمای مخلوط آب و یخ، به عنوان دمای صفر درجه و دمای بخار آب به عنوانِ 100 درجۀ سلسیوس درنظر گرفته شد و بین این دو دما به صد قسمتِ (درجۀ) مساوی تقسیم شد

ضریب انبساط طولی

تغییرِ طولِ واحدِ طولِ یک جسم بر اثر یک کلوین (یک درجه سلسیوس) تغییر دما
تغییرِ طولِ هر یک متر از یک جسم بر اثر یک کلوین (یک درجه سلسیوس) تغییر دما

ضریب انبساط سطحی

تغییرِ مساحتِ واحدِ سطحِ یک جسم بر اثر یک کلوین (یک درجه سلسیوس) تغییر دما

تغییرِ مساحتِ هر یک مترمربع از یک جسم بر اثر یک کلوین (یک درجه سلسیوس) تغییر دما

ضریب انبساط حجمی

تغییرِ حجمِ واحدِ حجمِ یک جسم بر اثر یک کلوین (یک درجه سلسیوس) تغییر دما

تغییرِ حجمِ هر یک مترمکعب از یک جسم بر اثر یک کلوین (یک درجه سلسیوس) تغییر دما

گرمای ویژه

گرمایی که به یک کیلوگرم از یک جسم می‌دهیم تا یک درجه سلسیوس (یک کلوین) دمایش افزایش یابد

ظرفیت گرمایی

گرمایی که به یک جسم (m کیلوگرم از یک جسم) می‌دهیم تا یک درجه سلسیوس (یک کلوین) دمایش افزایش یابد

تعادل گرمایی

در تماس دو جسم به یکدیگر که دمای یکسانی ندارند، گرما از جسم با دمای بالاتر به جسم با دمای پایین‌تر منتقل می‌شود تا زمانی که دو جسم به دمای یکسانی برسند. این وضعیت را تعادل گرمایی و دمای مشترک آنها را دمای تعادل می‌نامند.

دمای تعادل

اگر دو یا چند جسم با دماهای مختلف در تماس با یکدیگر قرارگیرند، پس از مدتی هم‌دما می‌شوند، یعنی دمای آنها به مقدار یکسانی می‌رسد. به این دما، دمای تعادل می‌گویند

گرمای نهان ویژه ذوب

وقتی یک جسم به نقطه ذوبش رسید ، گرمایی که به هر کیلوگرم از آن جسم می‌دهیم تا بدون تغییر دما از  جامد به مایع تبدیل شود (ذوب شود)

گرمای نهان ذوب

وقتی یک جسم به نقطه ذوبش رسید، گرمایی که به m کیلوگرم از آن جسم می‌دهیم تا بدون تغییر دما از  جامد به مایع تبدیل شود (ذوب شود)

گرمای نهان ویژه تبخیر

وقتی یک جسم به نقطه تبخیرش رسید ، گرمایی که به هر کیلوگرم از آن جسم می‌دهیم تا بدون تغییر دما از مایع به گاز تبدیل شود (تبخیر شود)

گرمای نهان تبخیر

وقتی یک جسم به نقطه تبخیرش رسید، گرمایی که به m کیلوگرم از آن جسم می‌دهیم تا بدون تغییر دما از مایع به گاز تبدیل شود (تبخیر شود)

روش‌های انتقال گرما

رسانش ، همرفت و تابش

رسانش

هرگاه قسمتی از یک مادۀ جامد را گرم کنیم، جنبش اتمهای (مولکول‌های) ماده بیشتر شده و این جنبش به اتم‌ها (مولکول‌های) دیگر منتقل شده و گرما به قسمت‌های دیگر ماده منتقل می‌کند.

همرفت

هرگاه یک سیال (مایع و یا گاز) را گرم کنیم، به دلیل کاهش چگالی آن نسبت به مابقی سیال، بالا می‌رود، این انتقال گرما به‌وسیلۀ سیالات را همرفت خودبه‌خودی می‌گویند

تابش

انتقال انرژی توسط امواج الکترومغناطیسی را تابش می‌گویند، تابش نیاز به ماده برای انتقال انرژی ندارد.

دما نگار

برای آشکارسازی تابش‌های فروسرخ از ابزاری موسوم به دمانگار استفاده می‌کنیم

دما نگاشت

تصویر به‌دست آمده از دستگاه دمانگار را دمانگاشت می‌گویند

تَف سنجی

به روش‌های اندازه‌گیری دما مبتنی بر تابش گرمایی، تَف‌سنجی و به ابزارهای اندازه‌گیری دما به این روش، تَف‌سنج میگویند

انبساط گرمایی

یکی از مسائل همیشگی فیزیک دهم، مبحث انبساط گرمایی است. انبساط گرمایی دومین مبحث از فصل چهارم (دما و گرما) است وبرای هر دو رشتۀ ریاضی و تجربی یکسان است.

فصل 5 : ترمودینامیک

در پنجمین فصل از فیزیک دهم رشته ریاضی و پس از آشنایی با قانون گازها در انتهای فصل چهارم، تغییر و تحولات انرژی در سیالات و به طور خاص، گازها را بررسی خواهیم کرد. در واقع مبحث ترمودینامیک به بررسی تبادل انرژی بین یک سیال و محیط اطرافش می پردازد.

فصلِ ترمودینامیک پایه و اساس کاردکرد ماشین‌های گرمایی است. از پرکاربردترین ماشین گرمایی می‌توان موتور خودروهای بنزینی و دیزل را نام برد. همچنین از نظر تاریخی ماشین بخار یکی از مهترین خودروهای برون‌سوز بوده که کاربرد فراوانی در گذشته داشته است.

آشنایی با ترمودینامیک ، مستلزم آشنایی با تعاریف و مفاهیم جدید است که برخی از آنها را در این قسمت لیست می‌کنیم.

تعاریف مهم

گاز کامل

گازی که مولکول‌های آنها به حدی از هم دورند که بر هم تأثیر چندانی نمی‌گذارند، گاز آرمانی (کامل) می‌گویند

حالت تعادل ترمودینامکی

وقتی دما و فشار یک گاز در همۀ نقاط آن یکسان باشد گاز در حالت تعادل ترمودینامیکی است

معادله حالت

رابطۀ بین متغیرهای ترمودینامیکی را معادلۀ حالت می‌نامند. اگر گاز آرمانی(کامل) باشد، معادلۀ حالت آن ساده و مستقل از نوع گاز است و با قانون گازآرمانی یعنی PV=nRT داده می‌شود

فرآیند ترمودینامیکی

هنگامی که دستگاه از یک حالت تعادل به حالت تعادل دیگر می‌رود، می‌گوییم یک فرایند ترمودینامیکی انجام شده است

فرآیند ایستاوارِ ترمودینامیکی

اگر گرمای داده شده به دستگاه بسیار کوچک باشد، در طول این فرایند، دستگاه همواره بسیار نزدیک به حالت تعادل بوده و سریع به تعادل می‌رسد. چنین فرایندی را فرایند ایستاوار می‌نامند

انواع فرآیندهای ایستاوار ترمودینامیکی

فرآیند هم حجم
فرآیند هم فشار
فرآیند هم دما
فرآیند بی در رو

فرآیند هم حجم

فرآیندی که طی آن ، حجم گاز تغییر نکند

در این فرآیند، کار صفر است و گاز فقط با انجام کار با محیط تبادل انرژی دارد

فرآیند هم فشار

فرآیندی که طی آن، فشار گاز ثابت و بدون تغییر است

در این فرآیند، گاز با هر دو کمیت کار و گرما با محیط تبادل انرژی دارد

فرآیند هم دما

فرآیندی که طی آن، دمای گاز ثابت می‌ماند، در این فرآیند تغییر انرژی درونی گاز صفر است و علامت کار و گرمای مبادله شده قرینۀ یکدیگرند

فرآیند بی در رو

فرآیندی که، طی آن گرمایی با محیط مبادله نمی‌شود یعنی گرما صفر است و تغییر انرژی درونی گاز برابر کار انجام شده است

چرخه ترمودینامکی

هرگاه گازی، طی چند فرآیند به نقطه آغازینش (به دما ، فشار و حجم اولیه) باز گردد، گاز یک چرخه ترمودینامیکی را طی کرده است

ماشین های گرمایی

هر دستگاهی که با گرفتنِ انرژی از منبع دما بالا (مثلاً انرژی حاصل از سوخت)، مقداری از آن را به کار تبدیل کرده و مابقی را به منبع دما پایین بدهد

ماشین گرمایی درون سوز

موتور خودروهای بنزینی و دیزل

ماشین گرمایی برون سوز

ماشین بخار، ماشین نیوکامن و ماشین استرلینگ

قانون دوم ترمودینامیک (به بیان ماشین گرمایی)

ممکن نیست دستگاه چرخه‌ای را بپیماید که در طی آن مقداری گرما را از منبع دمابالا جذب و تمام آن را به کار تبدیل کند

یخچال

یخچال وسیله‌ای است که با استفاده از کار، گرما را از منبعی دماپایین می‌گیرد و به منبعی دمابالا می‌دهد

قانون دوم ترمودینامیک (به بیان یخچالی)

ممکن نیست گرما به‌طور خودبه‌خود از جسم با دمای پایین‌تر به جسم با دمای بالاتر منتقل شود

بازده (ماشین گرمایی)

ترمودینامیک

در بخش آموزش ترمودینامیک همۀ نکات و تعاریف یکجا و به همراه نمودارهای هر فرآیند ارائه شده است.

فیزیک دهم » آی فیزیک
فیزیک دهم

جزوه فیزیک دهم ریاضی | آموزش ، نکات و تعاریف مهم | خلاصه فیزیک دهم | مرور سریع شب امتحان و کنکور |درسنامه فیزیک دهم ریاضی | درسنامه فیزیک دهم تجربی |

ارائه دهنده دوره: Person

نام ارائه دهنده دوره: استاد عزیزی

امتیازدهی ویرایشگر:
5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up