آزمایشگاه فیزیک و شیمی

فیزیک ، شیمی و زیست شناسی از مهمترین مباحث علوم تجربی هستند و آموزش این دروس همیشه همراه با مشاهده و تجربه بوده است. هیچ چیز حتی آموزش از راه دور نباید نقش آزمایشگاه را کمرنگ کند. در مجموعه آموزشی آی فیزیک نیز توجه ویژه‌ای به آزمایش و مشاهده قوانین و پدیده های علمی شده است. سعی کردیم تا حد امکان نمایشی از بهترین آزمایش های مربوط به دروس فیزیک و شیمی را برای دانش آموزان جمع آوری کنیم تا علاه بر ایجاد جذابیت در آموزش، یادگیری را برای دانش‌آموزان ساده تر کنیم. در مرحله اول، آزمایشگاه فیزیک دوره دوم متوسطه و در ادامه آزمایشگاه شیمی را بارگزاری خواهیم کرد.

آزمایشگاه فیزیک

آزمایشگاه فیزیک
آزمایشگاه

آزمایشگاه شیمی

واکنش های شیمیایی به دلیل پیوندهای شیمیایی و داد و ستد الکترون بین دو یا چند اتم رخ می دهد. مشاهدۀ اتم‌ها و یا مولکول‌ها امکان پذیر نیست حتی به کمک قوی ترین میکروسکوپ های موجود در جهان؛ با این شرایط درک چگونگی پیوند بین اتم ها و ساختار مولکول‌ها بدون داشتن مدل و شبیه ساز برای دانش‌آموزان موضوعی پیچیده و گیج کننده است.

برای کمک به آموزش و یادگیری ساده و لذت بخش، آزمایشگاه آی فیزیک، بخشِ آزمایشگاه مجازی شیمی را راه اندازی کرده است. در این بخش نحوه تشکیل پیوند بین اتم ها، ساختار و شکل مولکول ها، غلظت، مفاهیم اسید و باز در قالب شبیه ساز و ویدئوهای کوتاه ارائه شده است

آزمایشگاه
keyboard_arrow_up