آزمایشگاه فیزیک دهم

آزمایشگاه
  • بردار
  • فشار
  • جریان الکتریکی
  • نوسان
  • موج

آزمایشگاه فیزیک دهم تلاش می‌کند به کمک شبیه سازها و یا ویدئوهای جذاب از آزمایش‌های فیزیک، یادگیری درس فیزیک را راحت تر کند. برای مشاهدۀ هر آزمایش روی تصویر آن کلیک کنید

null

تبدیلات انرژی

تبدیل انواع انرژی به یکدیگر از جمله :
جنبشی ، نورانی ، گرمای ، الکتریکی و ...

null

فشار

مقایسه فشار مایعات با یکدیگر
بررسی عوامل مؤثر در فشار مایعات

null

حالت های ماده

اصطکاک

رابطه بین زبری سطح و اصطکاک

گرما

انبساط

شبیه ساز بردار

فهرست