فصل پنجم فیزیک دوازدهم

فصل پنجم فیزیک دوازدهم با عنوان آشنایی با فیزیک اتمی، برای دانش آموزان رشتۀ ریاضی به بخش های زیر تقسیم می‌شود: اثر فوتوالکتریک طیف خطی مدل اتم رادرفورد – بور…
نوشتهٔ پیشین
تغییرهای شیمیایی(فصل دوم علوم هشتم)
نوشتهٔ بعدی
فصل نهم علوم هفتم
keyboard_arrow_up