علوم نهم

علوم نهم یکی از مهترین دروس سال نهم است، زیرا برای اولین بار دانش آموزان با مسائل و محاسبات جدی -در درسی به غیر از ریاضی و حساب – روبرو می‌شوند. در تمامی مباحثِ فیزیک نهم، با پرسش های محاسباتی و تحلیلی سروکار داریم. درواقع بخش های فیزیکِ علوم نهم، تمرینی هستند برای آمادگی دروس فیزیک دبیرستان. اگرچه مباحث مربوط به شیمی چندان محاسباتی نیستند، اما مبنای اصلیِ پرسش‌های بخش شیمی نیز بر پایۀ تحلیل است.

فصل های علوم نهم نیز همچون درس علومِ سال‌های گذشته به چهار بخشِ فیزیک، شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی تقسیم بندی می شوند.

علوم نهم

تقسیم بندی فصل های علوم نهم به شرح زیر است:

 1. فصل های 1، 2 و 3 مربوط به درس شیمی
 2. فصل های 4، 5، 8 و 9 مربوط به درس فیزیک
 3. فصل های 6، 7، 10 مربوط به مباحث زمین شناسی
 4. فصل های 11، 12، 13، 14 و 15 مربوط به درس زیست شناسی

فصل های علوم نهم در 15 بخش به شرح زیر است :

 • فصل اول : مواد و نقش آنها در زندگی
 • فصل دوم : رفتار اتم ها با یکدیگر
 • فصل سوم : به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
 • فصل چهارم : حرکت چیست
 • فصل پنجم : نیرو
 • فصل ششم : زمین ساخت ورقه‌ای
 • فصل هفتم : آثاری از گذشتۀ زمین
 • فصل هشتم : فشار و آثار آن
 • فصل نهم : ماشین‌ها
 • فصل دهم : نگاهی به فضا
 • فصل یازدهم : گوناگونی جانوران
 • فصل دوازدهم : دنیای گیاهان
 • فصل سیزدهم : جانوران بی مهره
 • فصل چهاردهم : جانوران مهره دار
 • فصل پانزدهم : با هم زیستن

فصل 1 علوم نهم: مواد و نقش آنها در زندگی

مهمترین عناوین فصل اول علوم نهم به شرح زیر است :

 • دسته بندی مواد (فلزات و نافلزات)
 • مقایسۀ واکنش پذیری فلزات(با آب و اکسیژن)
 • برخی از پرکاربردترین فلزات
 • ساختار اتم و چیدمان الکترون ها به دور هسته
 • چرخه نیتروژن
 • آمونیاک و کاربردهای آن
 • کابرد عناصر فسفر، گوگرد، کلر و فلوئور
 • طبقه بندی عنصر (جدول تناوبی عناصر)
 • عنصرهای سازندۀ بدن انسان و موچودات زنده
 • بسپارهای طبیعی و مصنوعی
 • نفت و کاربردهای آن

 

فصل 2 علوم نهم: رفتار اتم ها با یکدیگر

فصل دوم علوم نهم به مباحث زیر می پردازد :

 • یون ها و برخی کاربردهای آنها
 • بررسی حرکت یون ها در آب
 • داد و ستد الکترون و پیوند یونی (ترکیب یونی)
 • آرایش الکترونی اتم ها
 • قانون پایستگی جرم
 • یون ها و کاربرد آنها در بدن انسان
 • ویژگی های ترکیب یونی
 • اشتراک الکترون و پیوند اشتراکی (پیوند کووالانسی)
 • اشتراک الکترونی گسترده تر (پیوند داتیو)

فصل 3 علوم نهم: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

برای ارتباط بهتر با محیط زیستمان باید چرخه های طبیعی را بشناسیم و به گونه ای زندگی کنیم که چرخه های طبیعی را دچار تغییر نکنیم. تغییر چرخه های طبیعی می تواند اثرات زیان باری در زندگی انسان ها و موجودات زنده داشته باشد.

در سومین فصل از علوم نهم با مباحث زیر آشنا می شویم:

 • چرخه های طبیعی (چرخه آب، سنگ، غذا، زندگی حیوانات و گیاهان)
 • چرخه کربن
 • نفت خام و زندگی امروز
 • ترکیب های نفت خام
 • مقایسۀ دمای جوش ترکیبات مختلفت خام
 • جداسازی اجزای تشکیل دهندۀ نفت خام
 • برج تقطیر و برش نفتی
 • فرآورده های نفت (پلاستیک، اِتِن و …)
 • پلیمرهای نفتی
 • تأثیرات نفت خام روی زندگی ما
 • پلاستیک های ماندگار
 • بازیابی مواد پلاستیکی

فصل 4 علوم نهم : حرکت چیست

در فصل چهارم از کتاب علوم نهم با مفاهبم حرکت شناسی آشنا می شویم. در واقع به دنبال پیش بینی وضعیت آیندۀ جسم از لحاظ، مکان، سرعت و شتاب آن هستیم. در این فصل از علوم نهم، با مباحث زیر سروکار داریم:

 • مسافت
 • جابجایی
 • تندی متوسط
 • سرعت متوسط
 • شتاب متوسط

فصل 5 علوم نهم : نیرو

در فصل پنجم علوم نهم، دربارۀ نیرو و برخی اثرات آنها صحبت می شود. دانش آموزان با قوانین نیوتون و انواع نیروها آشنا می شوند. نیروی های متوازن و خالص را می آموزند و در انتها محاسبه شتاب را فرا می گیرند.

عناوین این فصل به شرح زیر هستند :

 1. نیروهای متوازن
 2. نیروی حالص
 3. قوانین نیوتون
 4. شتاب
 5. معرفی انواع نیروها

نیرو

درسنامه فصل پنجم علوم نهم با عنوان نیرو، آماده شد. برای رفتن به صفحه آموزش روی دکمه کلیک کنید

فصل 6 علوم نهم: زمین ساخت ورقه‌ای

چگونگی ایجاد رشته کوه ها، دلیل چین خوردگی های زمین و پرسش هایی از این قبیل باعث پیدایش نظریۀ زمین ساخت ورقه ای شد. دانشمندان علوم زمین شناسی دریافتند که حدود 200 میلیون سال پیش در سطح کرۀ زمین تنها یک خشکی واحد و بزرگ وجود داشته که اطراف آن را یک اقیانوس بزرگ فراگرفته بوده است.

 در این ششمین فصل از علوم نهم برای بررسی نظریه زمین ساخت ورقه ای با مباحث زیر آشنا می شوید:

 • قاره های متحرک
 • نظریۀ وِگنِر
 • فرضیۀ گسترش بستر اقیانوس ها
 • حرکت ورقه های سنگ کره
 • فرورانش
 • پیامدهای حرکت ورقه های سنگ کره
 • سونامی
 • گُسَل

فصل 7 علوم نهم: آثاری از گذشتۀ زمین

بررسی تغییرات زمین و موجودات، بخشی از فعالیت های زمین شناسان به حساب می آید. برای دستیابی به اطلاعاتی در مورد گذشته، به سراغ بقایی به جامانده از زمین و موجوات می رویم. فسیل ها می توانند اطلاعات خوبی از گیاهان و جانورانی که در کذشته می زیسته اند به ما بدهند.

در هفتمین فصل از علوم نهم با فسیل ها، شرایط تولید آنها آشنا می شوید:

 • فسیل
 • شرایط لازم برای تشکیل فسیل
 • راه های تشکیل فسیل
 • انواع فسیل
 • کاربرد فسیل
 • فسیل راهنما

فصل 8 علوم نهم: فشار و آثار آن

یکی دیگر ار فصل های فیزیک علوم هشتم، فشار و آثار آن است. در این فصل نیز باید دست به قلم شوید و با محاسبات ریاضی سروکار دارید. پیش نیاز یادگیری مبحث فشار، آشنایی با نیرو و اثرات آن است، فشار نیز یکی دیگر از اثرات ناشی از فشار است.

در این فصل از علوم هشتم، با مباحث زیر آشنا می شوید:

 • فشار در زندگی روزمره
 • نیرو و فشار
 • یکای اندازه گیری فشار
 • فشار در مواد جامد
 • فشار در مایعات
 • سطح آزاد مایعات
 • اصل پاسکال
 • فشار در گازها
 • آزمایش هایی برای نمایش فشار هوا

فصل 9 علوم نهم: ماشین‌ها

بشر همیشه به دنبال راهی برای زندگی راحت تر بوده و تلاش کرده که با ساخت ابزارهای مختلفت کارهای خود را سریعتر و یا آسان تر انجام دهد. یکی از مهمترین اختراعات بشر برای رسیدن به این هدف، ساخت ماشین ها بوده. در این فصل می خواهیم شما را با اساس کارکرد ماشین های ساده آشنا کنیم.

برخی از مهمتری ماشین های ساده به شرح زیر است»

 • اهرم
 • قرقره
 • سطح شیب دار
 • چرخ دنده ها
 • چرخ و محور

علاوه بر آشنایی با ماشین های ساده با مفاهیم زیر نیز درفصل ماشین ها سروکار داریم:

 • گشتاور
 • کار
 • مزیت مکانیکی
 • بازده

فصل 10 علوم نهم: نگاهی به فضا

آسمان شب و زیبایی ها و رمز و رازهای آن همیشه برای بشر مرجع برای کنجکاوی بوده و هست. انسان دریافت که با این که ستارگان و سیارت از زمین بسیار دور از دسترس هستند اما می تواند از آنها برای مسیر یابی استفاده کند. علم نجوم (ستاره شناسی) یکی از شاخه های علم فیزیک است که طرفدارانی حرفه ای و آماتور از همه جای دنیا دارد.

فصل دهم علوم نهم به مفاهیم اولیۀ علم نجوم و آشنایی با منظومه شمسی می پردازد:

 • علم نجوم
 • اُسطُرلاب
 • زاویۀ ارتفاع ستاره ها
 • رصدخانه و تلسکوپ
 • کهکشان
 • دوران کهکشانی
 • واحد نجومی
 • سال نوری
 • صورت های فلکی
 • تعیین شمال و جنوب جغرافیایی در شب
 • تعیین شمال و جنوب جغرافیایی در روز
 • تعین جهت قبله
 • منظومۀ شمسی
 • سیارات
 • سیاره های سنگی (دگرگونی)
 • سیاره های گازی (بیرونی)
 • قمر
 • سیارک
 • شهاب سنگ (شخانه)
 • سفر به فضا

فصل 11 علوم نهم: گوناگونی جانوران

فصل 12 علوم نهم: دنیای گیاهان

فصل 13 علوم نهم: جانوران بی مهره

فصل 14 علوم نهم: جانوران مهره دار

فصل 15 علوم نهم: با هم زیستن

علوم نهم
علوم نهم

درسنامه علوم نهم به همراه تعاریف مهم هر فصل. حل تمرین و نمونه سوالات امتحان پایانی. خلاصه شب امتحان. آزمایش های جذاب برای یادگیی راحت تر.

ارائه دهنده دوره: Person

نام ارائه دهنده دوره: استاد عزیزی

Course Mode: Online

امتیازدهی ویرایشگر:
5

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام خیلی عالیه ولی لطفا فصل های اخر رو هم اضافه کنید، هر چه زودتر بهتر(براامتحان نهایی) ❤❤❤ممنون

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up