خانه / آموزش / کار و انرژی

کار و انرژی

آموزش مفهوم کار ، محاسبه کارِ نیروهای مختلف در یک پرسش

کار : حاصل ضرب نیرو و جابجایی .

در فیزیک زمانی کاری انجام شده است که نیرویی باعث جابجایی جسم شود ، کار ممکن است مثبت ، منفی یا صفر شود . کار مثبت یعنی افزایش انرژی در جسم ، کار منفی یعنی کاهش انرژی جسم .

البته اگر نیرو بر جسم وارد شود و جسم حرکت کند باز هم ممکن است نیرو صفر شود ؛ این در شرایطی امکان پذیر است که زاویه ی بین نیرو و جابجایی 90 درجه شود .

اما پرسش جالب این است که چرا کار از جنس انرژی است ؟

دلیل این موضوع را می توان در اثبات قضیه ی کار و انرژی جستجو کرد که نشان می دهد کار برآیند وارد بر یک جسم باعث تغییر انرژی جنبشی آن جسم می شود .