آزمایشگاه نوسان و موج از جالبترین آزمایشگاه های فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی است .

در این شبیه ساز می توانید موج رونده و ایستاده را مشاهده کرده و تأثیر عوامل مختلف را بر سرعت حرکت موج بررسی نمایید .

انتهای سمت راست طناب می تواند در یکی از سه حالتِ بسته ، آزاد یا باز قرار گیرد:


در حالت بسته و آزاد ، موج ایستاده در طناب ایجاد می شود ولی در حالت باز بودن انتهای طناب ، موج رونده در طناب ایجاد می‌شود. دقت کنید در حالت آزاد ، انتهای طناب با یک حلقه به میله ای متصل شده و مقید است در راستای میله نوسان کند ولی در حالت باز ، انتهای طناب به جایی بسته نشده و از هی قید و بندی آزاد است .

انتهای سمت چپ طناب می تواند به صورت دستی . یا خودکار نوسان کند یا به صورت تک پالس (تَپ) نوسان کند

از منوهای پایین می توانید کشش نخ و میرایی موج را تغییر دهید . همچنین می توانید دامنه نوسانات را کم یا زیاد کنید .

دقت کنید که کم یا زیاد کردن دامنه و بسامد ، سرعت حرکت موج تغییری نمی‌کند اما با تغییر نیروی کشش طناب سرعت حرکت موج تغییر می‌کند .

با بستن انتهای طناب و ایجاد تَپ در طناب می‌توانید علاوه بررسی انواع بازتاب از انتهای طناب ، تداخل سازنده و یرانگر ا در طناب برسی کنید .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست