فصل های فیزیک دهم ریاضی

فیزیک 1 رشتۀ ریاضی شامل 5 فصل است. فصل های فیزیک دهم ریاضی به شرح زیر است:

 1. فیزیک و اندازه گیری
 2. ویژگی های فیزیکی مواد
 3. کار، انرژی و توان
 4. دما و گرما
 5. ترمودینامیک

فصل 1 : فیزیک و اندازه گیری

فصل اول فیزیک دهم، به مفاهیم پایه و اساسی فیزیک می پردازد. در این فصل با مفاهیم کمیت و اندازه گیری، دستگاه بین المللی یکاها ، مدل سازی و در نهایت با چگالی و مسائل آن آشنا می شویم.

بخش های فصل اول فیزیک دهم به شرح زیر است:

 1. فیزیک دانش بنیادی
 2. مدل سازی در فیزیک
 3. اندازه گیری و کمیت های فیزیکی
 4. اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها
 5. اندازه گیری و دقت وسایل اندازه گیری
 6. چگالی
 7. پرسش ها و مسئله های فصل 1
فصل اول فیزیک دهم ریاضی

فصل 2 : ویژگی های فیزیکی مواد

فصل دوم فیزیم دهم ریاضی

فصل دوم فیزیک دهم به برخی از ویژگی های فیزیکی مواد از می پردازد. ویژگی هایی از قبیلِ: هم چسبی، دگر چسبی، موئینگی، تر شوندگی، کشش سطحی و … .

همچین مبحث فشار در مایعات در این فصل از فیزیک دهم بررسی خواهد شد.

بخش های فصل دوم فیزیک دهم به شرح زیر است:

 1. حالت های ماده
 2. نیروهای بین مولکولی
 3. فشار در شاره ها
 4. شناوری
 5. شارۀ در حرکت و اصل برنولی
 6. پرسش ها و مسئله های فصل 2

فصل 3 : کار، انرژی و توان

فصل سوم فیزیک دهم به بررسی و معرفی برخی از انواع انرژی از جمله انرژی جنشی، پتانسیل و مفهوم کار می پردازد. مهمترین بخش این فصل آشنایی با قضیۀ کار و انرژی جنشی است که در تمام فیزیک کاربردهای فراوانی دارد.

رابطۀ بین انرژی ها و تبدیل آنها به یکدیگر نیز از مسائل مهم فیزیک به شمار می آید. همچنین، هر جا صحبت از انرژی می شود، محاسبۀ توان، موضوع بسیار مهمی است.

بخش های فصل سوم فیزیک دهم به شرح زیر است:

 1. انرژی جنبشی
 2. کار انجام شده توسط نیروی ثابت
 3. کار و انرژی جنبشی
 4. کار و انرژی پتانسیل
 5. پایستگی انرژی مکانیکی
 6. کار و انرژی درونی
 7. توان
 8. پرسش ها و مسئله های فصل 3
فصل سوم فیزیک دهم ریاضی

تا اینجا، هیچ فرقی بین فصل های فیزیک دهم ریاضی و تجربی وجود ندارد و دانش آموزان هر دو رشته ریاضی و تجربی مباحث یکسانی را می آموزند. اما تفاوت های کوچکی بین فصل چهارم فیزیک رشته ریاضی و تجربی وجود دارد و آن هم مبحث قانون گازهاست که در انتهای فصل چهارم رشته ریاضی است و پیش نیازی است برای فصل پنجم.

فصل 4 : دما و گرما

فصل چهارم فیزیک دهم ریاضی

فصل چهارم فیزیک دهم ریاضی به مبحث گرما، دما و تفاوت میان این دو مفهوم و کمیت فیزیک می پردازد و انرژی گرمایی را به طور دقیق و علمی توصیف می کند. همچنین تاثیر تغییر دما بر ابعاد، چگالی و حالت فیزیکی مواد بررسی می شود.

بخش های فصل چهارم فیزیک دهم رشته ریاضی به شرح زیر است:

 1. دما و دما سنجی
 2. انبساط  گرمایی
 3. گرما
 4. تغییر حالت های ماده
 5. روش های انتقال گرما
 6. قوانین گازها
 7. پرسش ها و مسئله های فصل 4

فصل 5 : ترمودینامیک

فصل پنجم فیزیک دهم ریاضی در مورد تبادل و تحولات انرژی در سیالات است که در این کتاب فقط گازها مورد بررسی قرار می گیرند.

بخش های فصل پنجم فیزیک دهم رشته ریاضی به شرح زیر است:

 1. معادله حالت و فرآیندهای ترمودینامیکی ایستاوار
 2. تبادل انرژی
 3. انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک
 4. برخی از فرآیندهای ترمودینامیکی
 5. چرخه ترمودینامکی
 6. ماشین های گرمایی
 7. قانون دوم ترمودینامیک(به بیان ماشین گرمایی)
 8. قانون دوم ترمودینامیک و یخچال ها
 9. پرسش ها و مسئله های فصل 4
فصل پنجم فیزیک دهم ریاضی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up