آزمایشگاه فیزیک یازدهم

آزمایش قانون القای فارادی

با نزدیک و دور شدن آهن ربا به یک سیم پیچ، نیرو محرکه الکتریکی در سیم پیچ القا می شود که در نتیجۀ آن لامپ روشن شده و عقربۀ ولت…
آزمایش قانون القای فارادی

آزمایش الکتریسیته ساکن

آزمایش الکتریسیته ساکنبا مالش دادن دو جسم به یکدیگر، الکترون از یکی کنده شده و به دیگری منتقل می شود و این امر باعث می شود هر دو جسم دارای…
آزمایش الکتریسیته ساکن

آزمایش مقاومت الکتریکی

آزمایش مقاومت الکتریکی در این آزمایش با عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی آشنا می شوید. با استفاده از دستگیره های موجود در شبیه ساز، می توانید طول سیم، مساحت سطح…
آزمایش مقاومت الکتریکی

آزمایش قانون اُهم

آزمایش قانون اُهمبا تغییر جریان و ولتاژ گذرنده از یک رسانای اُهمی، مقاومت آن تغییر نمی‌کند در واقع در هر رسانای فلزی که از قانون اُهم پیروی می‌کند، نسبت اختلاف…
آزمایش قانون اُهم

قانون کولن

آزمایش قانون کولنقانون کولن : اندازۀ نیروی الکتریکی (الکتروستاتیکی) بین دو بار الکتریکی که روی خط واصل آنها اثر می‌کند؛ با حاصل‌ضرب اندازۀ دو بار الکتریکی نسبت مستقیم و با…

آزمایش میدان الکتریکی

آزمایش میدان الکتریکیتجسم خطوط میدان الکتریکی برای یادگیری مفهوم میدان الکتریکی و همچنین قانون کولن بسیار مهم است. در این آزمایش می توانید با انتخاب نوعِ بار الکتریکی، میدان ایجاد…
آزمایش میدان الکتریکی

آزمایش تخلیه الکتریکی

آزمایش تخلیه الکتریکیدر این آزمایش، تجمع الکتریسیته ساکن و تخلیۀ الکتریکی را مشاهده می‌کنید.
آزمایش تخلیه الکتریکی
keyboard_arrow_up