جزوه ترمودینامیک

جزوه ترمودینامیک

در این قسمت با مفاهیم و تعاریف اولیه آشنا می‌شوید ؛ برخی از انواع فرآیندهای ایستاوار ترمودینامیکی را می‌آموزید و نمودارهای مربوط به این چهار فرآیند را مشاهده خواهید کرد

جزوه ترمودینامیک
keyboard_arrow_up