نیاز روزافزون به محتوای سالم آموزشی و فرصت کم برای مطالعه ، باعث شد تا به فکر صوتی کردن کتب درسی بیافتیم . لذا در تلاشیم تا در اولین مرحله ؛ کتب فیزیک دبیرستان را به صورت صوتی آماده نموده و در اختیار دانش آموزان و دبیران محترم قرار دهیم .

متن کتب علوم هفتم صوتی شده در صفحۀ علوم هفتم در دسترس است .

keyboard_arrow_up