مدل 960S
مدل 960 S plus
مدل 960
مدل 960

انتهای قلم به عنوان پاک کن عمل می کند و می توانید بدون استفاده از دکمه تغییر وضعیت ، از پاک کن آماده در انتهای قلم استفاده نمایید

مدل960960S960S-plus
ابعاد319.5×209.5x10mm319.5×209.5x10mm319.5×209.5x10mm
محدوده فعال8.35×5.33 inches (212x135mm)9×6 inches (228.8x1526mm)9×6 inches (228.8×152.6mm)
نوع قلمPH3-یک دکمه روی قلمPH3-یک دکمه روی قلمPH2-دارای پاک کن در انتهای قلم
حساسیت به فشار8,192 Levels8,192 Levels8,192 Levels
تشخیص زاویهندارد60 درجه60 درجه
نرخ پاسخگویی130RPS (max)220RPS (max)220RPS (max)
دکمه میان بر444
دقت±0.4mm(Center)±0.4mm(Center)±0.4mm(Center)
حداکثر ارتفاع برای تشخیص نوک قلم10mm10mm10mm
نوع اتصالکابل یک سرهUSB-CUSB-C
سازگاری با پلت فرم هاWindows 7 (or later), Linux (Detailed versions), Mac OS X 10.10 (or later)
(This Product now fully Supports macOS Monterey and Windows 11.)
Windows 7 (or later), Linux (Detailed versions), Mac OS X 10.10 (or later), Android 6.0 (or later), and Chrome OS 88 (or later).
(This Product now fully Supports macOS Monterey and Windows 11.)
Windows 7 (or later), Linux (Detailed versions), Mac OS X 10.10 (or later), Android 6.0 (or later), and Chrome OS 88 (or later).
(This Product now fully Supports macOS Monterey and Windows 11.)

محتویات بسته

  • قلم دیجیتال
  • تبلت دیجیتال
  • دفترچه راهنما

  • تبدیل USB به میکرو USB(تبدیل OTG)کابل
  • تبدیل USB به USB-C
  • 10 عدد نوک یدک
  • ابزار تعویض نوک
فهرست