کتاب اثر مرکب

اثری از دارن هاردی

به بررسی عادت های مفید و زاید و تاثیر آنها بر زندگی می پردازد و راهکارهایی برای مدیریت و بهبود آنها ارائه می نماید .

تأکید نویسنده بر این است که هیچ موفقیت یک شبه‌ای امکان ندارد و تنها راه موفقیت ، تلاش و صبر است . 


برای رسیدن به موفقیت کافی است هر روز یک فعالیت ساده را تکرار کنیم تا این فعالیت به عادت مفیدی در زندگی ما تبدیل شود . بعد از گذشت یک زمان نه چندان کوتاه ، به یک‌باره تفاوت ها آشکار خواهند شد و موفیت ها به طور آبشاری ظاهر خواهند شد ؛ اینجاست که دیگران تصور می کنند ، ره صد ساله یک شبه پپیمود شده است .

آقای دکتر حسام زند حسامی مطالب این کتاب را در یک عبارتِ ساده ، بیان می کند : 

ایجاد تغییر پایدار

فهرست