پیش نیازها :
آشنایی و تسلط به دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان برای دانشجویان این رشته بسیار مهم و اساسی است ؛ زیرا تمامی قوانین و اصول علمی طبیت بر پایه ریاضیات معرفی می شوند به بیان دیگر ، ریاضیات زبان گفتگو در رشته فیزیک است .

عناوین درسی
در سال اول ، همچون تمامی رشته های مهندسی ، با دروس پایه مهندسی به شرح زیرآشنا خواهند شد

تفاوت رشته فیزیک با رشته های مهندسی در تعداد واحدهای این دروس است ، هر کدام از دروس بالا در مهندسی 3 واحد اما در رشته فیزیک 4 واحد است
انتهای سال دوم و همچنین در سال سوم دروس ریاضی فیزیک ، مکانیک تحلیلی ، الکترومغناطیس و مکانیک کوآنتومی تدریس خواهد شد که بنده اصلی رشته فیزیک را می سازند .
در سال آخر نیز به آموزش دروس تکمیلی می پردازند که در این مرحله دانشجویان برطبق گرایش مورد علاقه خود دروس را برمی گزینند .
برخی از دروس گرایشی و انتخابی :

کاربردها
دروس ریاضیات و فیزیک ، راهگشای حل مسائل در تمام رشته های مهندسی هستند . هرجا نیاز به تغییر مرزهای علم و تکنولوژی باشد دست به دامان یکی یا چند رشته از علوم پایه می شوند . اما متأسفانه ایران در تولید و پیشبرد علم سهمی ندارد ، به همین دلیل فیزیک و مابقی رشته های علوم پایه خواستگاه شغلی و کاربرد چندانی در این کشور ندارند .
اما در کشورهای پیشرفته و صنعتی ، رشته های علوم پایه سکان دار پیشبرد علم و تکنولوژی هستند . برخی از کاربردهای این رشته در کشوهای پیشرفته به شرح زیر است :

ویژگی دانشجویان این رشته
توانایی تحلیل و حل مسأله در دانشجویان رشته فیزیک نیاز ضروری است . مطالعه سخت و مداوم ، تحقیق و پژوهش یکی از ویژگی های بارز دانشجویان رشته فیزیک است .

امکان ادامه تحصیل :
امکان تحصیل در این رشته تا مقطع دکتری ، در داخل و خارج از ایران مهیاست . برخی از علاقه مندان تا مقاطع پسا دکتری نیز در این رشته ادامه تحصیل می دهند .

فرصت های شغلی:
در حال حاضر فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی دربرخی صنایع با عنوان مسئول کنترل کیفی مشغول به کار هستند. و نیز برخی به سمت تدریس در مدارس و برخی از فارغ التحصیلان مقاطع بالا تر به تدریس در مراکز آموزش عالی مغولند . اندکی از فارغ التحصیلان مقاطع ارشد و دکتری در سازمان انرژی اتمی ، پژوهشگاه های مواد و انرژی و همچنین پژوهشگاه های نانو مشغول به فعالیت علمی و پژوهشی هستند .

User Rating: 4.85 ( 3 votes)