کار و انرژی

آموزش مفهوم کار ، محاسبه کارِ نیروهای مختلف در یک پرسش

بیشتر بخوانید »

کتاب فیزیک 1 (دهم) تجربی

کتاب فیزیک دهم تجربی

    برای دانلود کتاب فیزیک 1 (فیزیک دهم) رشته ی تجربی روی عکس کتاب کلیک کنید دانلود از سایت کتب درسی

بیشتر بخوانید »

کتاب فیزیک 1 (دهم) ریاضی

کتاب فیزیک دهم ریاضی

    برای دانلود کتاب فیزیک 1 (فیزیک دهم) رشته ی ریاضی روی عکس کتاب کلیک کنید دانلود از سایت کتب درسی

بیشتر بخوانید »

کتاب فیزیک 2 (فیزیک یازدهم) ریاضی

کتاب فیزیک یازدهم ریاضی

    برای دانلود کتاب فیزیک 3 (فیزیک یازدهم) رشته ی ریاضی روی عکس کتاب کلیک کنید دانلود از سایت کتب درسی

بیشتر بخوانید »

کتاب فیزیک 2 (فیزیک یازدهم) تجربی

کتاب فیزیک یازدهم تجربی

      برای دانلود کتاب فیزیک 3 (فیزیک یازدهم) رشته ی تجربی روی عکس کتاب کلیک کنید دانلود از سایت کتب درسی  

بیشتر بخوانید »

کتاب فیزیک 3 (فیزیک دوازدهم) تجربی

فیزیک دوازدهم تجربی

    برای دانلود کتاب فیزیک 3 (فیزیک دوازدهم) رشته ی تجربی روی عکس کتاب کلیک کنید دانلود از سایت کتب درسی    

بیشتر بخوانید »

کتاب فیزیک 3 (فیزیک دوازدهم) ریاضی

فیزیک دوازدهم ریاضی

      برای دانلود کتاب فیزیک 3 (فیزیک دوازدهم) رشته ی ریاضی روی عکس کتاب کلیک کنید دانلود از سایت کتب درسی  

بیشتر بخوانید »

فرمول های فیزیک دوازدهم

اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم

بیشتر بخوانید »

فرمول های فیزیک یازدهم

    فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم

بیشتر بخوانید »

فرمول های فیزیک دهم

فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم

بیشتر بخوانید »

تحلیل نمودارهای حرکت

  تحلیل نمودار مکان زمان : نمایش مکان متحرک در هر لحظه از حرکت / فاصله­ ی لحظه ای متحرکت تا مبدأ مختصات (مبدأمکان) نمودار بالای محورزمان یعنی : مکان مثبتنمودار پایین محور زمان یعنی : مکان منفیتقاطع نمودار با محور زمان یعنی عبور از مبدأ مکان (بازگشت به مبدأ)شیب …

بیشتر بخوانید »